Organizacja nauki historii i kultury niemieckiej mniejszości narodowej

25 stycznia 2022
 

Roczny wymiar godzin nauki historii i kultury mniejszości niemieckiej

 

szkoła podstawowa

 

Klasa V, VI min. 25 godzin
liceum ogólnokształcące Klasa II, III min. 20 godzin

 

technikum Klasa II, III min. 20 godzin

 

branżowa szkoła I stopnia Klasa I, II min. 15 godzin

 

branżowa szkoła II stopnia Klasa I min. 10 godzin

 

 

W międzyszkolnym zespole nauczania nauka historii i kultury mniejszości niemieckiej jest prowadzona w wymiarze zgodnym z wymiarem określonym dla uczniów poszczególnych klas.

Rodzinka