Facebook

„Antonia”

27 stycznia 2022

Antonia to projekt Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim z roku 2019. Książka dla dzieci, bajka, opowieść do czytania i słuchania, która niekoniecznie powinna być rozumiana jako materiał dydaktyczny do nauki języka, ale jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu wiedzy o świecie. Antonia to książka, w której różnorodność społeczna Śląska przedstawiona jest w sposób zrozumiały dla dzieci. Na przykładzie dziewczynki, która sama nie jest homogeniczna i szuka miejsca w świecie, miejsca do którego najlepiej pasuje, pokazani są Ślązacy z ich niejednolitą narodowością i niepasującą etnicznością, Ślązacy którym jako takim wolno żyć swoją heterogenicznością tylko na Śląsku. „Antonia” może być wykorzystywana jako narzędzie dydaktyczne, dzięki któremu dzieci mogą nauczyć się, jak ważna jest tolerancja i postrzeganie innych ludzi bez patrzenia na ich pochodzenie narodowe czy etniczne.

Od roku 2021 dostępne są również materiały dydaktyczne do Antoni na stronie: https://skgd.pl/de/medioteka/publikacje/

Więcej informacji:
Dla kogo:
dla wszystkich
Organizator: TSKN www.skgd.pl
logo
Kontakt: tskn@skgd.pl
Rodzinka