Facebook

Strefa prawna

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych
Wniosek o nauczanie języka mniejszości w szkole
Nauczanie w języku mniejszości
Nauczanie w dwóch językach
Organizacja nauki języka mniejszości w formie dodatkowej
Organizacja nauki języka mniejszości na poszczególnych etapach edukacyjnych
Rodzinka