Facebook

Organizacja nauki geografii Niemiec

24 stycznia 2022

Szkoły publiczne mogą prowadzić dla uczniów już objętych nauką języka mniejszości oraz własnej historii i kultury naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

Jeżeli organ prowadzący szkołę przyzna godziny na realizację nauki tego przedmiotu, to jest on prowadzony w wymiarze do 30 godzin (w roku szkolnym) w szkole podstawowej (VII i VIII klasa) i do 15 godzin (w roku szkolnym) w liceum ogólnokształcącym, technikum lub branżowej szkole I stopnia.

Organ prowadzący przyznaje godziny na realizację tej nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

› Przykładowe programy nauczania Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji (Program Niwki)

Rodzinka