Facebook

Niemieckie Kluby Malucha

21 stycznia 2022

Oferta Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej dla rodziców którzy chcą aby ich dzieci jak najszybciej spotkały się z językiem niemieckim. Jest on skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i oferuje 12 dwugodzinnych lekcji języka niemieckiego, które odbywają się w soboty w siedzibach DFK i bierze w nich udział max. 12 osób. Semestr trwa od wiosny do jesieni, a treści nauczania to przede wszystkim animacja językowa. W ten sposób dzieci uczą się piosenek i rymowanek, biorą udział w grach i zabawach dydaktycznych oraz tworzą dzieła sztuki. Zajęcia prowadzone są w oparciu o przygotowane w tym celu scenariusze lekcji, które dotyczą m. in. życia codziennego, środowiska i kultury mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku.

Więcej informacji:
Dla kogo:
Dzieci, rodzice, nauczyciele
Organizator: DWPN www.haus.pl.
logo
Rodzinka