Facebook

RZPWE

2 marca 2022

RZPWE ze swoim programem kształcenia nauczycieli języka niemieckiego „NIWKI” oferuje nauczycielom wysokiej jakości propozycje doskonalenia zawodowego. Część spośród organizowanych szkoleń odbywa się w ośrodku doskonalenia nauczycieli w Niwkach, natomiast inne (głównie krótsze wydarzenia) organizowane są również w Opolu.

Więcej informacji: [LINK]
Rodzinka