Facebook

Niemieckie Kluby Młodzieżowe

31 stycznia 2022

Atrakcyjna oferta Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, skierowana do młodych ludzi, którzy z entuzjazmem podchodzą do języka niemieckiego i chcieliby go jak najczęściej używać w życiu codziennym. Niemieckie Kluby Młodzieżowe spotykają się w kilku miejscach i są otwarte na nowych uczestników! Spotkania Niemieckich Klubów Młodzieżowych odbywają się nie tylko w województwie opolskim, ale także na Śląsku i w województwie warmińsko-mazurskim. Nie ma ustalonego sylabusa. Tematyka spotkań może być ustalona przez uczestników (muzyka, filmy, wycieczki). Opiekę nad każdym klubem sprawuje przeszkolony animator, który towarzyszy młodym ludziom i motywuje ich oraz zajmuje się kwestiami organizacyjnymi.

Więcej informacji:
Dla kogo:
Młodzież
Organizator: DWPN, www.haus.pl
Kontakt: haus@haus.pl
Rodzinka