Facebook

Nauczanie w języku mniejszości

30 stycznia 2022

 

Wymagana liczba dzieci/ uczniów

przedszkole

lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej

prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości

 

co najmniej 14 dzieci w przedszkolu

 

 

szkoły
prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości

co najmniej 7 uczniów na poziomie danej klasy

(obowiązek utworzenia oddziału)

 

Rodzinka