Facebook

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

2 marca 2022

Polski Związek Nauczycieli Języka Niemieckiego posiada swoje struktury na terenie całej Polski i niezwykle aktywnie działa na rzecz stałego podnoszenia jakości nauczania języka niemieckiego w kraju. Oferuje szkolenia, rundy dyskusyjne, hospitacje i wiele więcej.

Więcej informacji: [LINK]
Rodzinka