Facebook

Kabaret młodzieżowy mniejszości niemieckiej

30 stycznia 2022

Projekt ten, zainicjowany przez VDG, jest zmodyfikowaną wersją projektu „Jugendbox”. Jest on skierowany do młodych ludzi, którzy z jednej strony chcą rozwijać swoje umiejętności aktorskie, a z drugiej – mają poczucie humoru, tak aby w efekcie końcowym projektu stworzyć dla szerokiej publiczności kabaret w języku niemieckim. Czas przygotowania to w sumie 5 miesięcy, podczas których uczestnicy komunikują się ze sobą głównie w języku niemieckim i w ten sposób oprócz wesołej zabawy doświadczają własnego rozwoju w dziedzinie języka.

Więcej informacji:
Dla kogo:
Młodzież w wieku 12-20 lat
Organizator: VDG www.vdg.pl
logo
Rodzinka