Facebook

Mniejszość Niemiecka ma wartość

27 stycznia 2022

W 2019 roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim rozpoczęło kampanię reklamową na rzecz mniejszości niemieckiej. W pierwszym etapie chodziło o przedstawienie ludzi, którzy aktywnie udzielają się społecznie, pielęgnują swoje pasje i są wzorem dla swoich rodzin, a jednocześnie – lub przede wszystkim – należą do mniejszości niemieckiej. Wszystkie osoby są przedstawiane jako przykłady mniejszości żyjącej, wśród większości, przy czym jedno i drugie nie wyklucza się wzajemnie. Takich krótkich filmów prezentujących poszczególne osoby jest około dwudziestu. W dalszym toku kampanii reklamowej została np. profesjonalnie nagrana piosenka. Nosi on tytuł „Schlesische Band” i przedstawia w języku niemieckim, w sposób humorystyczny, niezwykle pozytywne opracowanie stereotypów na temat mniejszości niemieckiej.

Więcej informacji:
Dla kogo:
dla wszystkich
Organizator: TSKN www.skgd.pl
logo
Rodzinka