Facebook

Materiały edukacyjne

28 września 2023

Wybór materiałów

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym nauczyciel ma możliwość:

– prowadzenia zajęć bez podręcznika

– wykorzystania podręcznika do języka mniejszości narodowej dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEiN

– wykorzystania dowolnych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (mogą to być podręczniki do języka obcego, własne materiały przygotowane lub pozyskane przez nauczyciela).

Ministerstwo publikuje na swojej stronie internetowej wykaz podręczników z dopuszczeniem do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej.


Podręcznik do nauczania języka mniejszości niemieckiej

Podręcznik Niko wydawnictwa Klett Polska jest jedynym podręcznikiem dopuszczonym do użytku szkolnego przez MEiN i przeznaczony jest do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkole podstawowej. Wydawnictwo Klett Polska w porozumieniu ze Związkiem Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) oraz jego organizacjami członkowskimi wydaje od 2016 roku podręczniki dostosowane do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Do tej pory (wrzesień 2023) wydawnictwo przygotowało 1, 2 i 3 część serii Niko. Podręczniki są przeznaczone odpowiednio dla klasy I, II i III szkoły podstawowej. 

Dla nauczycieli, którzy chcieliby zapoznać się z zawartością podręcznika, wydawnictwo przygotowało interaktywne wersje podręcznika do przeglądania online. Dzięki uprzejmości wydawnictwa wszystkie części podręcznika można przeglądać pod następującymi linkami:

Niko 1

Niko 2

Niko 3

Finansowanie i zakup podręczników do nauczania języka mniejszości

a) Podręczniki przeznaczone do nauczania języka mniejszości narodowych są finansowane z budżetu państwa w części przeznaczonej na podtrzymywanie tożsamości językowej mniejszości narodowych i etnicznych. Oznacza to, że dzieci uczestniczące w nauczaniu języka mniejszości mogą korzystać nieodpłatnie z podręczników przeznaczonych do nauki swojego języka ojczystego.

Podręczniki z serii Niko podlegają takiemu finansowaniu i mogą być nieodpłatnie wypożyczane dzieciom przez biblioteki szkolne.

b) Warunki nieodpłatnego korzystania z podręczników z serii Niko:

– Jeśli nauczyciel języka niemieckiego jako języka mniejszości wybiera podręcznik Niko, to zgłasza odpowiednie zapotrzebowanie swojemu dyrektorowi szkoły.

– Dyrektor szkoły przekazuje zapotrzebowanie do odpowiedniego kuratorium oświaty, które informuje MEiN o łącznym zapotrzebowaniu na ten tytuł w całym województwie.

– Ministerstwo zamawia w wydawnictwie odpowiednią liczbę książek, które dostarczane są do kuratoriów oświaty, a stamtąd do bibliotek szkolnych.

c) Niezależnie od finansowania przez MEiN podręczniki z serii Niko są dostępne również na rynku wydawniczym w księgarniach lub poprzez przedstawicieli handlowych wydawnictwa Klett Polska. Wydawnictwo oferuje specjalne rabaty w ramach pakietów nauczycielskich.

Dane kontaktowe w kuratoriach oświaty:

Województwo Opolskie

Kuratorium Oświaty w Opolu

Piastowska 14, 45-082 Opole

Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

Magdalena Szałagan

telefon: 77/ 45 24 577

mszalagan@kuratorium.opole.pl

 

Województwo Śląskie

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Powstańców 41a, 40-024 Katowice

Zespół Programów Europejskich i Współpracy z Zagranicą

Marzena Zabiegała

telefon: 32/ 606 30 59

m.zabiegala@kuratorium.katowice.pl

 

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Renata Maria Iłeczko – starszy wizytator
tel. 89 52 32 423
rileczko@ko.olsztyn.pl

Rodzinka