Facebook

Billingua

21 stycznia 2022

Ten kompleksowy projekt to wspaniała oferta edukacyjna Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Projekt skierowany rodziców i nauczycieli , którzy chcą, aby język niemiecki towarzyszył ich dzieciom od najmłodszych lat. Placówki uczestniczące w projekcie otrzymują nie tylko wartościowe materiały dydaktyczne, ale również rozszerzony program szkoleniowy oraz możliwość nawiązania ukierunkowanej współpracy z innymi instytucjami w celu stałego podnoszenia jakości pracy i tym samym poprawy znajomości języka niemieckiego wśród dzieci. W placówkach uczestniczących w projekcie stale pracuje się nad stopniowym wzmacnianiem obecności języka niemieckiego w życiu codziennym dzieci tak , aby od najmłodszych lat rozbudzać w nich entuzjazm dla języka.

Więcej informacji:
Dla kogo:
Kinder, Eltern, Lehrkräfte
Organizator: DWPN www.haus.pl.
logo
Rodzinka