Facebook

Organizacja nauki języka mniejszości na poszczególnych etapach edukacyjnych

28 stycznia 2022
Język niemiecki jako język mniejszości narodowej
 

przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej

 

dodatkowa forma nauki języka mniejszości

 

 

6 „zajęć przedszkolnych” tygodniowo

 

czas trwania jednej jednostki „zajęć przedszkolnych” w zależności od wieku i możliwości dzieci wynosi:

– około 30 min. dla dzieci 5-6-letnich

– około 15 min. dla dzieci 3-4-letnich

 

jednostki „zajęć przedszkolnych” można kumulować

 

 

prowadzenie zajęć przedszkolnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości

 

 

nauczyciel dwujęzyczny prowadzi zajęcia w językach polskim i niemieckim

 

prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku mniejszości

 

zajęcia są również prowadzone w języku polskim w wymiarze 8 „zajęć przedszkolnych” tygodniowo

 

 

szkoła podstawowa

klasy I-III

 

dodatkowa forma nauki języka mniejszości

 

 

3 godziny tyg. języka mniejszości narodowej 1

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości

 

 

4-5 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

 

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości

 

 

4-5 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

 

 

szkoła podstawowa

klasy IV-VIII

 

dodatkowa forma nauki języka mniejszości

 

 

3 godziny tyg. języka mniejszości narodowej 1

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości

 

5-6 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

+ co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne w dwóch językach

(np. technika, plastyka, muzyka, religia, biologia, historia/geografia ogólna)

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości

 

4-5 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

liceum ogólnokształcące

(zakres podstawowy)

 

dodatkowa forma nauki języka mniejszości

 

 

3 godziny tyg. języka mniejszości narodowej 1

 

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości

 

4-5 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

+ co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne w dwóch językach

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości

 

4-5 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

liceum ogólnokształcące

(zakres rozszerzony)

 

dodatkowa forma nauki języka mniejszości

 

3 godziny tyg. języka mniejszości narodowej 1

+

8 godzin tyg. języka mniejszości narodowej w czteroletnim okresie nauczania (np. Kl. I – 2 godz., Kl. II – 2 godz., Kl. III – 2 godz., Kl. IV – 2 godz.)

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości

 

4-5 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

+ co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne w dwóch językach

+

8 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

w czteroletnim okresie nauczania (np. Kl. I – 2 godz., Kl. II – 2 godz., Kl. III – 2 godz., Kl. IV – 2 godz.)

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości

 

4-5 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

+

8 godzin tyg. języka mniejszości narodowej w czteroletnim okresie nauczania (np. Kl. I – 2 godz., Kl. II – 2 godz., Kl. III – 2 godz., Kl. IV – 2 godz.)

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

technikum (zakres podstawowy)

 

dodatkowa forma nauki języka mniejszości

 

 

3 godziny tyg. języka mniejszości narodowej 1

 

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości

 

3-4 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

+ co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne w dwóch językach

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości

 

3-4 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

technikum (zakres rozszerzony)

 

dodatkowa forma nauki języka mniejszości

 

3 godziny tyg. języka mniejszości narodowej 1

+

8 godzin tyg. języka mniejszości narodowej w pięcioletnim okresie nauczania (np. Kl. I – 2 godz., Kl. II – 2 godz., Kl. III – 1,5 godz., Kl. IV – 1,5 godz., Kl. V – 1 godz.)

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości

 

3-4 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

+ co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne w dwóch językach

(np. technika, plastyka, muzyka, religia, biologia, historia/geografia ogólna)

+

8 godzin tyg. języka mniejszości narodowej w pięcioletnim okresie nauczania (np. Kl. I – 2 godz., Kl. II – 2 godz., Kl. III – 1,5 godz., Kl. IV – 1,5 godz., Kl. V – 1 godz.)

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości

 

3-4 godzin tyg. języka mniejszości narodowej

+

8 godzin tyg. języka mniejszości narodowej w pięcioletnim okresie nauczania (np. Kl. I – 2 godz., Kl. II – 2 godz., Kl. III – 1,5 godz., Kl. IV – 1,5 godz., Kl. V – 1 godz.)

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

branżowa szkoła I stopnia

 

dodatkowa forma nauki języka mniejszości

 

 

3 godziny tyg. języka mniejszości narodowej 1

 

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości

 

2 godziny tyg. języka mniejszości narodowej

+ co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne w dwóch językach

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości

 

2 godziny tyg. języka mniejszości narodowej

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

 

branżowa szkoła II stopnia

 

dodatkowa forma nauki języka mniejszości

 

 

3 godziny tyg. języka mniejszości narodowej 1

 

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości

 

2 godziny tyg. języka mniejszości narodowej

+ co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne w dwóch językach

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości

 

2 godziny tyg. języka mniejszości narodowej

 

(zajęcia w języku polskim: język polski, historia w części dotyczącej historii Polski, geografia w części dotyczącej geografii Polski)

 

1 Tygodniowy wymiar godzin nauki języka mniejszości niemieckiej w formie dodatkowej będzie wynosił od 1 września 2024 znowu 3 godziny. 

 

 

Rodzinka