Facebook

„Szczególny czas” lub „Nie tylko na czas spędzany w domu”

3 marca 2022
logo

Projekt filmów krótkometrażowych Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego powstał w 2020 roku, czyli na początku okresu pandemii. Powstało pięć filmów, w których Ślązacy opowiadają o swoich hobby, które pozostają niezmienne od pokoleń, są tradycyjnym sposobem spędzania wolnego czasu przez lokalną społeczność. Oczywiście do filmów opracowano materiały dydaktyczne, do wykorzystania na lekcjach.

Więcej informacji: [LINK]
Rodzinka