Facebook

Słownictwo zawodowe i słowniki zawodowe

24 marca 2023

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (⇒ https://pnwm.org/) oferuje na swojej platformie „Perspektywy zawodowe” (⇒ https://perspektywyzawodowe.pnwm.org/) oprócz bazy danych o projektach zawodowych w Polsce i Niemczech również praktyczne informacje dotyczące języka w zawodzie, a dokładniej słownictwa zawodowego:

https://perspektywyzawodowe.pnwm.org/informacje-praktyczne/jezyk-w-zawodziee/jezyk-w-zawodzie/.

Można tu znaleźć następujące słowniczki:

 

Podane są również inne przydatne informacje, w tym słowniki:

Dalsze materiały językowe.

Na przykład:

 

Rodzinka