Facebook

RZPWE

2 März 2022

RZPWE ze swoim programem kształcenia nauczycieli języka niemieckiego „NIWKI” oferuje nauczycielom wysokiej jakości możliwości doskonalenia zawodowego. Część z nich odbywa się w ośrodku doskonalenia nauczycieli w Niwkach, ale inne (głównie krótsze wydarzenia) organizowane są również w Opolu.

Mehr Informationen: [LINK]
Familie