Facebook

Różnice w systemie oświaty w Polsce i w Niemczech

24 maja 2022
Prawdopodobnie najważniejszą różnicą między systemami edukacji w Niemczech i Polsce jest to, że w Polsce, w przeciwieństwie do Niemiec, nie ma „pionowego zróżnicowania”. Oznacza to, że uczniowie, tak jak w Niemczech, po czwartej klasie, są podzieleni między różne szkoły w zależności od ich poziomu osiągnięć. Podział ten działa jednak niekorzystnie na dzieci z rodzin o niższym poziomie wykształcenia i dlatego Polska jest pod tym względem znacznie bardziej "inkluzywna" niż Niemcy. Zróżnicowanie następuje w Polsce dopiero w wieku około 16 lat, natomiast w Niemczech w wieku około dziesięciu lat.

Inne różnice:
W Polsce system edukacji jest w dużej mierze zorganizowany centralnie, podczas gdy w Niemczech odpowiedzialność spoczywa na poszczególnych krajach związkowych. Zapisy do szkół w Polsce odbywają się w wieku 7 lat, rok później niż w Niemczech. Jednak w przeciwieństwie do Niemiec zapisy do szkoły poprzedza obowiązkowy rok przedszkolny. W badaniu PISA z 2018 r., które porównuje wyniki uczniów z różnych krajów w czytaniu, matematyce i naukach ścisłych, Polska wypadła lepiej niż Niemcy. Krótko przed przeprowadzeniem studium PISA miała miejsce w Polsce reforma szkolna, więc nie wiadomo, jaki będzie jej wpływ.
 

 

Więcej informacji: [LINK]
Rodzinka