Nowa podstawa programowa dla nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości

5 sierpnia 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało raport z przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia  w sprawie nowej podstawy programowej dla nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości.

Rodzinka