Facebook

Szkoły Stowarzyszeniowe

SZKOŁY STOWARZYSZENIOWE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Z NAUCZANIEM JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 

Tabela: Szkoły stowarzyszeniowe w województwie opolskim (stan na kwiecień 2023)

Na mapie:

Rodzinka