Facebook

Kurs języka niemieckiego dla dorosłych

19 stycznia 2022

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim od lat nieprzerwanie oferuje możliwość odświeżenia znajomości języka niemieckiego bądź też nauki tego języka od podstaw. Kursy języka niemieckiego organizowane są raz/ dwa razy w roku. Jeśli to możliwe, uczestnicy dzieleni są na grupy, tak aby każdy miał pewność, że jest „zdiagnozowany” zgodnie z indywidualnymi potrzebami i w taki właśnie sposób prowadzony dalej. Do udziału zaproszeni są wszyscy, nie tylko członkowie mniejszości niemieckiej. Kursy mogą odbywać się zarówno w siedzibie TSKN w Opolu, jak i w każdym zarejestrowanym Kole DFK, które zbierze określoną liczbę zapisów. Od czasów pandemii istnieje również możliwość uczestnictwa w kursie online.

Więcej informacji:
Dla kogo:
Młodzież
Organizator: BJDM, www.bjdm.eu
Rodzinka